Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALFRESKO alfräs4kω, adv.
Ordformer
(ofta skrifvet al fresco)
Etymologi
[jfr t. alfresco, af it. al fresco, på det friska l. färska; motsats al secco, på det torra]
mål. (med vattenfärg) på fuktig (kalk)grund. (Fordom) arbetade alle Målare al Fresco, och med Vattfärg. Miniaturskolan 86 (1784). (Väggmålningar,) utförda al fresco. Hildebrand Kyrkl. k. 76 (1875). Rydberg Varia 1: 203 (1891). Anm. Ngn gg torde ordet mindre riktigt användas ss. ett sbst., hvartill då pl. ALFRESKER kan anses sluta sig; jfr FRESKO.
Ssgr (jfr ssgrna till FRESKO): ALFRESKO-FÄRG 030~2. —
-MÅLNING~20. Dalin (1850). De återupptogo alfreskomålningen, denna ”de stora tankarnes konst”. Estlander Konsth. 307 (1867). konkret: Atterbom Minnen 130 (1817). Väggar ..(,) prydda med alfrescomålningar. B. Schlegel i VLS 87 (1885).
-PRYDD~2. Alfrescoprydda rum. Bergman Gotl. o. Visby 2 (1858). jfr anm. ofvan.

 

Spalt A 916 band 1, 1898

Webbansvarig