Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALEXANDRINSK al1äksandri4nsk l. -ek-, l. aläk1(alexandri´nsk Weste), adj.
Ordformer
(alexandrinisk Schroderus (1653; se 1), Hof Skrifs. 132 (1753))
Etymologi
[jfr holl. alexandrijnsch, t. alexandrinisch]
1) till ALEXANDRIA l. ALEXANDRIN 1. Then Alexandriniske Församlingen. Schroderus Osiander 1: 269 (1635). Den myckna mytologien (i poemet) .. påminner om den höglärda alexandrinska skolan. Tegnér 6: 125 (1830). Den s. k. alexandrinska tiden, d. v. s. tiden efter Alexander den store, då staden Alexandria blef anlagd och Egyptens civilisation blef grekisk. Svedelius Statsk. 3: 208 (1869). Alexandrinska bibelöfversättningen .. äfven kallad Septuaginta .. blef (sannol.) utförd .. af alexandrinska judar. NF 1: 413 (1875).
2) till ALEXANDRIN 2. Alexandriniske Versz. Arvidi 134 (1651). Ibland de Jambiske (verserna) hållas de Alexandrinske eller de, som bestå af 12 och 13 Stafvelser, för de förnämste och mäst brukelige. Nicander Anm. 28 (1737). Leopold 5: 427 (1799). Wulff Värsbildn. 66 (1896).

 

Spalt A 911 band 1, 1898

Webbansvarig