Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBUMINURI al1bɯmi1nɯri4, äfv. al1bumi1-, l. 010—, r. (f. Rydqvist); best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[jfr fr. albuminurie; bildadt af lat. albumen, ägghvita, o. gr. οὖρον, urin]
med. afsöndring af ägghvita i urinen; ägghvitsjuka. Albuminurien är .. icke .. en sjelfständig sjukdom, och den svenska benämningen ”ägghvitesjuka” är oegentlig. Wising i NF (1875).

 

Spalt A 903 band 1, 1898

Webbansvarig