Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBIT albi4t, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af Gahn o. Berzelius bildadt af lat. albus, hvit, med den i mineralnamn vanl. ändelsen -it; jfr t. albit, fr. o. eng. albite]
miner. ett slags i allm. hvitt l. färglöst mineral; natronfältspat. Albit, ett .. hittills obemärkt eget species fossil (dvs. mineral), förut .. beskrifvit under namn af krumbladig fältspat. Berzelius i FKM 4: 180 (1815). Röd albit. Dens. i Årsber. t. VetA 1845, s. 264. Albit är en färglös eller hvit fältspatsart. Cleve i NF 5: 579 (1882). jfr FKM 5: 27 (1818).
Ssg: ALBIT-PULVER03~20. H. P. Eggertz i FKM 5: 29 (1818).

 

Spalt A 901 band 1, 1898

Webbansvarig