Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBINISM al1binis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[af fr. albinisme; jfr under följ.]
(fullständig l. partiell) saknad af det färgämne, som normalt finnes i en organisms väfnader; hvitsjuka. Düben i NF (1875). Wretlind Läkareb. 1: 37 (1893).

 

Spalt A 901 band 1, 1898

Webbansvarig