Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBATROSS al1batros4 l. 30~2 (albatro´ss Weste, -trå´ss Dalin (1850)), r. l. m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(albetros Widegren (1788). albatrus Ödmann (1788))
Etymologi
[jfr d. albatros, holl., t. o. eng. albatross, fr. albatros, nylat. albatrus; trol. en förvridning af spanska o. portug. alcatraz, namn på åtsk. sjöfåglar, eg. på pelikanen, som synes hafva fått detta namn med anledning af näbbens likhet med en skopa; jfr portug. alcatruz, öskärl, skopa, af arab. al, best. art., o. qādūs, öskärl, af det likbetydande gr. κάδος; jfr Devic o. Murray]
zool. fågel af släktet Diomedea, särsk. arten Diomedea exulans Lin. Sparrman Resa 1: 11 (1783). Ödmann i VetANH 9: 206 (1788). Smitt i NF (1875). Den ståtliga albatrossen anses som en fågel som varslar godt. PT 1896, nr 194, s. 3.
Ssg: ALBATROSS-FÅNGST103~ l. 301~2. Sundström Sjöm. 38 (1892).

 

Spalt A 900 band 1, 1898

Webbansvarig