Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALAMODISK al1amω4disk (alamo´disk Weste; -må´Dalin (1850)), adj.; -T, adv.
Ordformer
(allomodisk Visb. 327 (c. 1620))
Etymologi
[jfr d. alamodisk, t. alamodisch, allmodisch, bildadt af fr. à la mode (se under ALAMODIG)]
(numera föga br.) modern, på modet.
a) om saker. Ett .. alla-modisk plagg. Stiernhielm Fateb. Föret. 4 a (1643). J. Matthiæ 1: 186 b (1658). De .. alamodiska problemerne. Sv. Merc. IV. 1: 320 (1758). Den mest àlamodiska upfostran. E. Z. Munck af Rosenschiöld i Ad. prot. 1800, s. 1118. En liten àlamodisk så kallad husbehofs-religion. Knorring Ståndsp. 2: 66 (1838). Almqvist (1842). jfr: Ny Alamodisk åg mycket nyttig Trenchier-Bok. (1702; boktitel).
b) om personer: som kläder sig l. (i ett l. annat afs.) rättar sig efter det nyaste modet. Visb. 327 (c. 1620). En alamodisk docka. Kolmodin Qv.-sp. 1: 80 (1732; om en kvinna); jfr MODEDOCKA. Then A la Modiske Cavallieren. Wadenstjerna (1747; titel på en komedi). À la modiska Herregårdspigor. C. R. Berch i N. sv. bibl. I. 2: 200 (1762). En alamodisk (dvs. med nyaste modet förtrogen) skräddaregesäll .. hade vändt åt mig en vadmalsfrack. Hedborn Minn. 84 (1835). Alamodiska sprättar. Palmblad Fornk. 1: 178 (1843). — jfr: Et delicat och .. a la modiskt öra. SP 1779, s. 164.

 

Spalt A 895 band 1, 1898

Webbansvarig