Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKVATINT ak1vatin4t, äfv. a1kva-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. aquatint]
= AKVATINTA 2. — särsk.: akvatintagravyr. Det så väl i konstnärligt som tekniskt afseende yppersta bladet är en ”aqvatint” af A. H. Hägg, i hvilken .. konstnären behandlat ett .. bekant motiv. SD (L) 1896, nr 476, s. 4.

 

Spalt A 889 band 1, 1898

Webbansvarig