Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTUARIE ak1a3rie2 l. 10400 (actua´rie Weste, àkktuárie Almqvist), m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. aktuar o. aktuarius, fr. actuaire, eng. actuary; af lat. actuarius, af actus, jfr äfv. AKT, sbst.1 II]
tjänsteman i ämbetsverk o. d., hvilken bl. a. har att mottaga o förvara till verket ingifna samt utlämna från detsamma utgående handlingar l. akter. Actuarien i CammarCantzlijet. Civ. instr. 77 (1694). 2 RARP I. 2: 180 (1720). Vice Actuarien T. PT 1758, nr 47, s. 4. Ämbets- och tjenstemännen (i Statistiska centralbyrån) äro öfverdirektör .., tre förste aktuarier .. och två aktuarier. Sidenbladh i NF 15: 398 (1891). Anm. I ä. tid behålles stundom den lat. formen -ius: RARP 8: 208 (1660), Henel 1729 6 (1730), Widegren (1788). — jfr HOFRÄTTS-, STADS-AKTUARIE m. fl.
Ssgr: AKTUARIE-KONTOR10300~02. Sthms hist. cal. 1761, s. 45. Domänstyrelsens aktuariekontor. PT 1892, nr 124, s. 1.
-LÖN~2. Almqvist (1842).
-SYSSLA~20. Weste (1807).
-TJÄNST~2. Almqvist (1842).

 

Spalt A 885 band 1, 1898

Webbansvarig