Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTGIFVENHET ak3tji1ven~he2t, äfv. 3~201, r. l. f.; best. -en.
(mindre br.) egenskapen att gifva akt l. att vara aktgifvande, uppmärksamhet. Lind (1749, under aufmerksamkeit). Med något större aktgifvenhet på dig sjelf. Wikner Pred. 46 (1871). Därs. 209 (c. 1876).

 

Spalt A 869 band 1, 1898

Webbansvarig