Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTELIG, adj.; adv. -A (G. I:s reg. 4: 183, 261), -AN (G. I:s reg. 4: 9), -E (G. I:s reg. 4: 46).
Etymologi
[afl. af AKTA o. AKT, sbst.3; jfr ä. d. agteligen, adv.]
1) (†) = AKTBAR. Lex. Linc. (1640). Fiellström (1738).
2) (†) ss. adv.: uppmärksamt, noggrant, omsorgsfullt Hwarföre .. vj .. achtiligan offwersaagom och besynnade .. (förutnämnda) breff. G. I:s reg. 4: 9 (1527). Puncther och article, med moget beråd vel betænkte och aghteliga vthgiffne (dvs. utfärdade). Därs. 261.

 

Spalt A 861 band 1, 1898

Webbansvarig