Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKADEMIKER ak1ade4miker l. 10302, m.||ig.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[efter t. akademiker]
1) motsv. AKADEMI 1: anhängare af Platos filosofiska skola. Norrmann Eschenburg 1: 43 (1817). Dalin (1850). Kindblad (1867).
2) (mindre br.) motsv. AKADEMI 2 a: person, som tillhör ett universitet ss. lärare l. lärjunge. (Att skolpiltarna) ställas under någon äldre akademikers ansvar eller ”sponsion”. Hazelius Stud.-ex. 19 (1843). — i sht om akademisk lärare. NF (1875). Björkman (1889).
3) motsv. AKADEMI 3.
a) ledamot af en akademi; ofta med bibegrepp af b. (Dahlgren), såsom erkänd fosforist, .. trodde sig (ingalunda) vara väl anskrifven hos den gamle akademikern (dvs. Leopold). A. I. Arwidsson hos C. F. Dahlgren S. arb. 1: XIV (1847). Rydberg Varia 1: 323 (1877). En motsats till den förnäme, fint bildade akademikern (dvs. målaren Reynolds, president i Royal Academy) utgör .. den sjelflärde Th. Gainsborough. Upmark i NF 11: 673 (1887).
b) anhängare af den riktning, som är rådande inom ngn viss akademi; jfr AKADEMIST 2 b. Livijn 1: 414 (1824).

 

Spalt A 830 band 1, 1898

Webbansvarig