Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AJOURNERA a1ʃurne4ra l. -e3ra2, l. 1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. ajournieren, af fr. ajourner, af jour, dag]
(till en bestämd dag l. tills vidare) uppskjuta (ett sammanträde, kommittéarbete o. d.) l. låta (en församling, kommitté osv.) uppskjuta (sina) sammanträden. Ajournera dessa kinkiga mål. Törneros Bref 1: 97 (1825). Republikens president inkallar, ajournerar, förlänger och upplöser lagstiftande korpsen. SvT 1852, nr 19, s. 3. Komitén har varit ajournerad sedan December månad. GHT 1895, nr 230, s. 3. Komitén (har) ajournerat sina arbeten på någon tid. DN 1896, nr 9572, s. 2. — refl.: uppskjuta sina sammanträden. Parlamentet har .. ajournerat sig. SDS 1896, nr 388, s. 1.

 

Spalt A 823 band 1, 1898

Webbansvarig