Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGRARISK agra4risk, adj.
Etymologi
[jfr t. agrarisch, efter lat. agrarius (se under AGRAR); jfr äfv. eng. agrarian]
1) som angår l. afser jordegendomen l. dess fördelning. De agrariska förhållandena uti Italien. J. F. Nyström i NF 19: 112 (1895). jfr BONDE-, SOCIAL-AGRARISK. — särsk.
a) [efter lat. leges agrariæ] i uttr. agrarisk lag, lag (särsk. i det forntida Rom) med syfte att åstadkomma en jämnare fördelning af (stats)jorden; åkerlag. LBÄ 27—28: 84 (1799). NF (1875).
b) [jfr eng. agrarian outrage o. d.] om förbrytelse, agitation osv., som framkallats af tryckande jordegendomsförhållanden l. afser att åstadkomma förändringar i dessa förhållanden. Det agrariska mordet tyckes vara det enda medel, hvarigenom .. (den irländske jordbrukaren) sjelf söker höja sin ställning. Svensén Jorden 396 (1887). En agrarisk rörelse mot betalande af de bestämda arrendeafgifterna. AB 1890, nr 42, s. 4. Agrariska brott. NF 19: 109 (1895).
2) (mindre br.) som hänför sig till l. afser jorden l. jordbruket. De .. klimatiska och agrariska inflytelserna. F. Unander i LAHT 1882, s. 208.
3) [anslutande sig till AGRAR l. AGRARIER] som står i samband med l. afser att främja jordbrukarnas (parti)intressen; som har att göra med l. utgår från agrarpartiet. De agrariska tullarna: för hvete, råg, .. fläsk (osv.). Forssell Stud. 2: 347 (1888). Den agrariska protektionismen (i Frankrike). Därs. 419. Det agrariska programmet. PT 1893, nr 242, s. 2.

 

Spalt A 814 band 1, 1898

Webbansvarig