Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGNATISKT, adv., se agnatisk, adj.

 

Spalt A 812 band 1, 1898

Webbansvarig