Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGNA? sbst.
(enst., †) = AGN, sbst.1? En björn .. var som togh medh ramen järnet af draghet för än han gik til agnan. Bureus Suml. 56 (c. 1600; möjl. felaktigt för agnen).

 

Spalt A 812 band 1, 1898

Webbansvarig