Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGGLOMERAT ag1lωmera4t l. aglω1-, äfv. ag1lo- l. aglom1-, n.; best. -et, pl. = l. -er.
Etymologi
[af t. agglomerat, m., fr. agglomérat, m., eng. agglomerate, af lat. agglomeratum, n. af p. pf. till agglomerare; jfr följ.]
massa l. kropp, som uppstått gm sammanhopning af olikartade delar; hopgyttring. Dalin (1871). — särsk. geol. Agglomerat .. en sammanhopning af stora, kantiga block och brottstycken af lava och andra stenarter, som uppkastats ur vulkaner. E. Erdmann i NF (1875). — jfr KONGLOMERAT, äfvensom BRECCIA.

 

Spalt A 804 band 1, 1898

Webbansvarig