Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGENTUR ag1äntɯ4r l. -ent-, l. aj1-, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. o. t. agentur, af nylat. agentura, af lat. agens]
verksamhet l. befattning ss. agent; den rörelse l. affär, som en agent bedrifver l. innehar; äfv. ställe l. lokal, där sådan rörelse bedrifves. Förestå agenturen för försäkringsbolaget Svea. Inrättande af nya vexelanstalter eller agenturer. SPF 17: 353 (1859). Hedenstierna Fru W. 255 (1890). Lundell (1893). — jfr GENERAL-, HUFVUD-, UNDER-AGENTUR m. fl., AGENTSKAP.
Ssgr: AGENTUR-AFFÄR103~02. HD 1875, nr 343, s. 3. Björkman (1889).
-PROVISION~102. Jungberg (1873).

 

Spalt A 799 band 1, 1898

Webbansvarig