Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGENS a4gäns, äfv. -ens, n. (Dalin (1850), Wenström (1891)); pl. agentier (Dalin (1850), Wenström (1891)) agän4tsier l. -sier, l. 0302, l. aj-
Etymologi
[utgående från lat. pl. agentia]
l. agenser -än4ser. [jfr t. agens, n.; eg. p. pr. af lat. agere, verka, handla] i sht fys. o. kem. verkande medel; ordet brukas föga utom i pl. Dalin (1850). Fysikaliska agenser. AHB 57: 27 (1871). J. A. Eklund i Sv. tidskr. 1894, s. 328. Kroppar, som utöfva inverkan på andra, benämnas ofta agentier. NF 19: 105 (1895). (Den s. k. Kisa-mor) trodde .. på hemliga agenser och väsen, genom hvilka hon utförde sina ”underkurer”. J. Sundblad i GHT 1895, nr 232 B, s. 2. — jfr REAGENS, AGENT 2.

 

Spalt A 797 band 1, 1898

Webbansvarig