Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGENDA agän3da2 l. aj-, r. l. f.; best. -an; pl. -or l. (föga br.) -er.
1) [efter mlat. agenda, namn på åtskilliga, under medeltiden använda liturgiska böcker, af lat. agenda, n. pl., hvad som bör göras; jfr t. agende] kyrkl. kyrkohandbok, gudstjänstordning. Agenda måste blifwa för sig, och Kyrkio-ordningen för sig. KOF II. 1: 20 (1650). Swedberg Schibb. 248 (1716). Liturgier och agender. Sv. eccl.-tidn. 1846, s. 29. NF (1875). Schück (o. Warburg) Litt.-hist. 1: 111 (1896). — jfr HUS-, KYRKO-AGENDA.
2) [jfr t., fr. o. eng. agenda] i sht handel. annotationsbok, resejournal. Konv.-lex. (1856). Nisbeth Handelslex. (1870). Jungberg (1873).
Ssg: AGENDE-BOK. (†) = AGENDA 1. Wåra Agende böker, them wij kalle Handböker. L. Petri Kyrkoord. Föret. 4 a (1571). The reena Evangeliske agende Böker. P. Kenicius i Handb. 1614, Föret. 3 a. jfr: Kyrkio-agendboken. Möller (1745, under agenda).

 

Spalt A 797 band 1, 1898

Webbansvarig