Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFVÄDRA, v. -ade.
(enst., †) om luft o. d.: gm sin påverkan taga kraften från l. försämra l. skada? Öfwer try åhrs gammal Sädh är intet godh til vthsäde, medh mindre hon vtaf (för vti?) tepta Grufwor och torra Kellare, ther Lufften eller Fuchten henne intet afbläst eller afwädrat haffwer, är alt hållin worden. Risingh Landb. 24 (1671). — jfr VÄDRA.

 

Spalt A 765 band 1, 1898

Webbansvarig