Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFVIGSIDA a3vig~si2da, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr AFVIG i bet. 1 f; jfr äfv. ä. d. avedside samt t. kehrseite, eng. wrong side]
vanl. i best. form l. bestämdt af en gen.: frånsida, afviga. — jfr AFVOGSIDA samt anm. till AFVIG.
1) i eg. bet.: den sida, som ej är l. brukar vara l. är afsedd att vara vänd framåt l. uppåt l. utåt; baksida, frånsida, undersida. Afvigsidan af l. på ett tyg. Reverse .. afvig-sida. Serenius (1757; 1 uppl. 1734: afvogsida). Bröd må aldrig ligga med afvigsidan uppåt. Rydberg Magi 132 (1865). Gif mig afvigsidan af din hand. Wikner Vitt. 102 (1877). En liten kringbyggd plats / Med bara afvigsidor / Af nya praktpalats. Snoilsky 4: 178 (1887). (Fläcken) må nu sitta på afvigsidan (af klädnaden) eller på rätsidan. 3 Mos. 13: 55 (öfv. 1893).
2) mer l. mindre bildl. Törneros Bref 1: 139 (1825). Lifvets afvigsida är döden. Wikner Vitt. 102 (1877); jfr a. (Det lif,) som rådde i kokgroparne, .. var en bit afvigsida eller mera undanskymd del af lägerlifvet. Quennerstedt Ind. s. 42 (1887). Afvigsidan på en ”stor man”. Hedenstierna Fideik. 159 (1895). — särsk.
a) med afs. på förhållanden, som nära sammanhänga med o. betingas af andra i viss mån motsatta. Denna olägenhet (har) såsom afvigsida .. stora fördelar. E. H. Tegnér i UVTF 26: 120 (1880). — i sht med afs. på missförhållanden: frånsida, vrångsida, skuggsida; jfr b. Missförhållanden .., som .. framträda först med ett egentligare kulturlif såsom dess afvigsida eller, ännu uttrycksfullare, såsom dess skugg- eller nattsida. L. Wærn i Ny sv. tidskr. 1880, s. 423. Sportens afvigsidor. VL 1893, nr 35, s. 4.
b) (mindre br.) om den sämre, fula, ofördelaktiga sidan af ngt. Hvem känner .. alla dessa mäns och kvinnors öden som kommit på lifvets afvigsida (dvs. på förfall)? Lundin N. Sthm 591 (1889).

 

Spalt A 743 band 1, 1898

Webbansvarig