Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTONBLAD af3ton~bla2d, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. abendblatt]
(föga br.) tidning(sblad), som utkommer om aftonen. SC 3: 236 (1822). Anm. Ordet användes äfv. ss. (beståndsdel i) namn på åtsk. tidningar, t. ex. det i Sthm (sedan år 1830) utkommande Aftonbladet; bildade af denna tidnings namn äro orden aftonbladism o. aftonbladist, som i sht på 1830- o. 1840-talen (af motpartiet) ofta användes ungefär likbetydande med rabulism o. rabulist; se t. ex. Tiden 1848, nr 2, s. 2 o. nr 47, s. 2; jfr F. Vetterlund i Sv. tidskr. 1895, s. 561.
Ssgr (af den nyss nämnda tidningens namn): AFTONBLADS-FRÖKEN301~20, se FRÖKEN.
-MAGISTER~020. Wieselgren Bilder 149 (1888). jfr MAGISTER.

 

Spalt A 674 band 1, 1898

Webbansvarig