Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTJÄLDRA, v. -ade.
Etymologi
[af TJÄLDRA, f.]
(†) gm råmärke(n) afskilja. Herren bygde sielf, af vrfiel giorde mark, / Och satte wärn omkring en nys aftieldrad park. Spegel Öp. par. 4 (1705).

 

Spalt A 659 band 1, 1898

Webbansvarig