Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTJUFVA a3v~ɟɯ2va, äfv. ~ɟy2-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -TJUFNING.
Etymologi
[af TJUF]
1) landt. befria (en växt) från s. k. tjufvar l. tjufskott. Rensning och bearbetning .. af tobaksfältet, sålunda äfven .. aftjufningen, bör .. verkställas under torrt väder. Arrhenius Jordbr. 2: 245 (1862); jfr 2.
2) landt. borttaga (s. k. tjufvar) å en växt. Några dagar efter toppningen (af en tobaksplanta) framkomma sido- och rotskott, eller s. k. tjufvar ..(;) dessa skott (måste) .. utan uppskof afbrytas (aftjufvas) i bladvecken eller vid roten. Arrhenius Jordbr. 2: 245 (1862).

 

Spalt A 659 band 1, 1898

Webbansvarig