Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTER af4ter (a´fter Weste), r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[af det i samma bet. förek. t. after, n., äfv. m., eg.: det, som blifvit efter l. kvar; (underhaltig) återstod; jfr d. after, r., samt AFTER-]
bergv. den obetydligt malmhaltiga bergart, som i form af fint grus vid vaskning bortslammas från den bokade malmen. Om den After, som faller vid Silfververken efter Blyglanser, ej håller öfver 1/8 lod Silfver på Centnern, anses han icke för lönande at med arbete tilgodogöras. Rinman 1: 14 (1788). NF (1875). Den s. k. aftern, det från vaskverken (vid Sala grufva) kommande affallet. Läseb. f. folksk. 256 (1892). Betydliga mängder af den .. stoftfina aftern. VL 1894, nr 279, s. 3. — jfr AKTER, sbst.2, samt HÄRDFLOD.
Anm. Almqvist (1842) o. efter honom Dalin (1850) uppgifva oriktigt ordet ss. m. pl.
Ssgr: AFTER-BRUK. (†) för vinnande af metall ur after. Möller (1790).
-HÖG30~2, r. l. m. A. v. Swab i VetAH 24: 315 (1763). Afterhögarna vid Sala gamla hytta. VL 1894, nr 279, s. 3.
-KÄRRA~20, för bortförande af after. —
-RÄNNA~20. Rinman 2: 1110 (1789); jfr under följ. —
-SUMP~2. Aftersump kallas den Reservoire, eller Kista, med tvärbräder afdelad, hvaruti Aftern från Vaskningen genom Rännor inledes och qvarhålles, at den ej bortflyter med vattnet. Rinman (1788).

 

Spalt A 658 band 1, 1898

Webbansvarig