Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTELEGRAFERA a3v~te1legrafe2ra l. ~tel1-, l. ~01—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. abtelegraphieren]
gm telegrafering l. medelst telegraf afsända l. återgifva (ett meddelande o. d.). Allt hvad (telegram-)afsändaren skrifvit å conceptet för att aftelegraferas ingår i ordberäkningen. SFS 1860, nr 35, s. 18. Texten, som skall aftelegraferas. Uppf. b. 2: 432 (1873). DN 1895, nr 9393 A, s. 2. — jfr TELEGRAFERA AF.

 

Spalt A 658 band 1, 1898

Webbansvarig