Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTAPPNING a3v~tap2niŋ (a`ftappning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFTAPPA, v.1 — särsk. motsv. d. o. 1. jfr BLOD-, VATTEN-AFTAPPNING m. fl. — konkret:
1) (mindre br.) det, som aftappa(t)s. Dalin (1850). SAOB (1870).
2) tekn. inrättning l. apparat för aftappande. Nippel med aftappning. W. Sonessons katal. 1895, s. 152.
Ssgr (jfr AFTAPPA, v.1): AFTAPPNINGS-BRICKA310 ~20. tekn. å pump. SDS 1896, nr 286, s. 1.
-DIKE~20. Holmberg 2: 717 (1795). Dalin Fr.-sv. lex. (1843, under saignée).
-GRAF~2. Schulthess (1885).
-KRAN~2. [jfr holl. aftapkraan] tekn. C. G. Nyblæus 265 (1846). Aftappningskranarna på slidskåp och cylindrar (å ångmaskin). Braune i NF 5: 1037 (1882).
-SKRUF~2. tekn. Nissen i NF (1875). W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1890, s. 123.
-VENTIL~02. tekn. Tekn. tidskr. 1879, s. 151.

 

Spalt A 655 band 1, 1898

Webbansvarig