Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSÄNDARE a3v~sän2dare, (om person:) m.||ig. (ss. f. nyttjas äfv. -ARINNA), (om sak:) r. l. m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
1) person, som afsänder. Skiep och Fahrtyg, deras Ägare, Afsändare. Förordn. 14 Dec. 1721, s. A 2 a. — särsk.
a) handel. = AFLASTARE II. Smedman 5: 3 (1872, 1893). Afsändare (befraktare) .. sender, despatcher .. loader .. der Absender. Jungberg (1873). — jfr FRAKT-, GODS-, LAST-, VARU-AFSÄNDARE m. fl.
b) post., telegr. o. järnv. SPF 3: 30 (1817). SFS 1860. nr 35, s. 18. Afsändare af bref, kortbref, korsband eller paket. Geijer Postförf. 242 (1880, 1890). Schulthess (1885). — jfr BREF-, TELEGRAM-AFSÄNDARE m. fl.
2) tekn. apparat, som afsänder. En .. vigtig uppfinning (inom telegrafien) .. är .. (Wheatstones) automatiska afsändare. Solander i NF 17: 816 (1893).
Ssg: (1) AFSÄNDAR-310~ l. AFSÄNDARE-FIRMA3100~20. SD (L) 1896, nr 126, s. 7.

 

Spalt A 620 band 1, 1898

Webbansvarig