Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSPEGLING a3v~spe2gliŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — konkretare:
1) motsv. AFSPEGLA 1: spegelbild; ofta mer l. mindre bildl. Genberg 1: 55 (1866). Levertin Nya dikter 72 (1894). — särsk. om spegelbild l. reflex ss. saknande realitet l. själfständig tillvaro. Den andliga verlden är (icke) en sekundär verld, ännu mindre .. (är) hon af denna verlden en blott afspegling. Wikner Mater. 260 (1870).
2) motsv. AFSPEGLA 2: troget uttryck l. omedelbar yttring (af ngt). Atterbom Minnen 294 (1818). Nationens .. ädla, manliga Språk, denna afspegling af hela dess inre, andeliga lif. Grubbe i SAH 14: 4 (1830).

 

Spalt A 559 band 1, 1898

Webbansvarig