Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSNYGGA a3v~snyg2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
(mindre br.) gm borttagande af skräpande delar o. d. snygga; vederbörligen l. fullständigt hyfsa, uppsnygga. De (dvs. höhoparna) .. böra väl afsnyggas, så att alla höstrån blifva nedlutande. LBÄ 44—50: 278 (1801). Dalin (1850). Öfre ändan (på blomsterkäpparna) blir endast afsnyggad. Handtv. 84 (1874). Wenström (1891). — jfr SNYGGA AF.

 

Spalt A 555 band 1, 1898

Webbansvarig