Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSNO a3v~snω2, v. -r, -dde, -tt, -dd. vbalsbst. -ENDE.
Etymologi
[jfr d. afsno]
Wikforss (1804, under abwickeln o. abwinden). — jfr SNO AF.
1) (föga br.) sno upp (ngt, som är snodt omkring ngt annat, l. ngt hoprulladt). — Anm. Sannol. äro de ofvan anf. citaten från Wikforss att föra till denna bet.
2) (mindre br.) sno (ngt), så att (det) går af. Håskerdingen .. skulle .. afsno linan, om ej lekanet (dvs. lekaren, hvirfvelhaken) vore. Nilsson Fauna 4: 728 (1855).

 

Spalt A 554 band 1, 1898

Webbansvarig