Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSNILLA, v. -ade.
Etymologi
[jfr fsv. afsnälla]
(†) undansnilla. Han .. meddelar något af alt det, som Gud förlänt honom, och afsnillar och innehåller (dvs. undanhåller) intet deraf. Borg Luth. 2: 383 (1753). — jfr SNILLA.

 

Spalt A 554 band 1, 1898

Webbansvarig