Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSMÄRGLA a3v~smær2jla l. ~smær2g-, v. -ade. (se för öfr. SMÄRGLA). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. afsmergle, t. abschmergeln, abschmirgeln]
— jfr SMÄRGLA AF.
1) tekn. medelst smärgel o. d. borttaga (ojämnheter o. d.).
2) tekn. medelst smärgel o. d. affila l. afjämna l. rengöra. J. G. Gahn hos Berzelius Kemi 3: 383 (1818). Då .. (gevärspipor) behöfva helt och hållet afsmerglas. Ehrenstam 217 (1839). Almroth M. tekn. 378 (1839).

 

Spalt A 552 band 1, 1898

Webbansvarig