Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSMYGA a3v~smy2ga, v. -er, -smög, -smögo, -smugit, -smugen (se för öfr. SMYGA). vbalsbst. -ANDE.
1) (föga br.) intr.: smyga åstad l. bort.
2) (föga br.) tr.: aflägsna (klädesplagg o. d.) obemärkt l. gm att låta (det) glida af kroppen. (Hindukvinnorna) kastade (efter badet i Ganges) .. öfver sig torra hvita skynken och slöjor, under hvilka de våta afsmögos. Lundgren 2: 49 (1858, 1874).
Anm. I bet. 1 hellre (utom i part.) SMYGA AF.

 

Spalt A 551 band 1, 1898

Webbansvarig