Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSKRIFVERI a1vskriveri4 l. avskri1-, n.; best. -et, hvard. äfv. -t.
Etymologi
[jfr t. abschreiberei]
systematiskt bedrifvet l. till vana öfvergånget afskrifvande (med föraktlig bibetydelse); plagierande. Mången småtidning existerar blott genom afskrifveri efter större blad. — jfr AFSKRIFVA 1 a slutet.

 

Spalt A 508 band 1, 1898

Webbansvarig