Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSKRIFNING a3v~skri2vniŋ (a`fskrifning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFSKRIFVA. — särsk.
1) motsv. AFSKRIFVA 1. — (föga br.) konkret: afskrift, kopia. Almqvist (1842). Dalin (1850).
2) motsv. AFSKRIFVA 3.
a) motsv. AFSKRIFVA 3 a. Ständiga afskrifningar i Krono-utlagorne måste beviljas för .. dem, som blifvit hemsökte af fiänden. Hallenberg Hist. 2: 518 (1790). Grundskatternas .. afskrifning. Riksdagsskrifv. 1873, nr 74, s. 22. Indelningsverkets afskrifning. De Geer Minnen 2: 175 (1892). — särsk.: eftergift (för räkenskapsförare, uppbördsman, förrådsförvaltare osv.) å uppbörd l. omhänderhafda medel l. förråd, för hvilka man har att aflägga redovisning. (K. Maj:t har) faststäldt then afskrifning en Krono Upbördsman å thes upbörd må tillåtas, grundad på erfarenheten om afgången (dvs. förlusten, värdeminskningen) å the varor och persedlar han om händer får. Regl. 24 Febr. 1790, s. B 3 b. Regl. 11 Aug. 1812, s. A 2 a. SFS 1830, s. 1201. jfr AFKORTNING II 2.
b) (†) motsv. AFSKRIFVA 3 b. Wexel o. lähn bancken D 4 a (1668).
Jfr MYNT-, VÄRDE-AFSKRIFNING, UPP- OCH AF-SKRIFNING.
Ssgr: (2) AFSKRIFNINGS-BELOPP310~02. Kindblad (1867).
(1) -BOK~2. Schulthess (1885).
(1) -FEL~2. K. F. Karlson i Örebro lärov. årsber. 1872, s. X.
(2) -FRÅGA~20. = -MÅL. SFS 1830, s. 1202. E. Fåhræus 61 (1864).
(2) -MÅL~2. jur., kam. mål rörande eftergift å obetald skuld, utskyld osv. SFS 1830, s. 1201. Sidenbladh 69 (1879).
-PENNINGAR, pl.
1) (†, till 1) Abschreib-Gebühr .. Abschreib-Geld .. skrifvarearfvode, afskrifnings penningar. Lind (1749).
2) (†, till 2 b) Förklar. 19 April 1659, s. A 3 b.
(2) -REGLEMENTE ~1020. 1812 års Nådiga Afskrifnings-Reglemente. SFS 1864, nr 23, s. 1.
(2) -RÄKNING~20. (numera föga br.) Ordn. f. växelbanken 1657, mom. 32. Bolaget tilläts .. att i Stockholm inrätta ett kontor, der penningar kunde på afskrifnings-räkning insättas. Skogman Bank. II. 1: 32 (1846). jfr UPP- OCH AFSKRIFNINGS-RÄKNING o. AFSKRIFVA 3 b.
(2 b) -SEDEL. (†) Assignations- Transport- eller Affskriffningz Zedlerne. Ordn. f. växelbanken 1657, mom. 5. Wexel o. lähn bancken C 4 b (1668). Ad. prot. 1800, s. 467.
(1) -ÖFNING~20. Lyttkens Åskådn. 70 (1880). Påhlman Skrifmet. 64 (1892).

 

Spalt A 505 band 1, 1898

Webbansvarig