Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSKEPPNING a3v~ʃep2niŋ (a`fskeppning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — konkretare: utskeppad varumängd; utförsel, export. Kongl. Bergs-Collegii Bref til Magistraterne i Stapelstäderne, at årligen insända Specification på afskepningen. Bergv. 2: 72 (1739). Afskeppningarna från Archangel hade .. uppgått till 76795 standards. SD (L) 1894, nr 308, s. 7.
Ssgr (jfr AFSKEPPA 2): AFSKEPPNINGS-HAMN310~2. Jungberg (1873).
-ORT~2. Kindblad (1867). Smedman 6: 77 (1874, 1884).
-TÅG. (†) sjöledes afgående expedition. Gustaf II Adolf 270 (1626).

 

Spalt A 491 band 1, 1898

Webbansvarig