Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSIFONERA a3v~si1fωne2ra, äfv. ~sif1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
medelst sifon bortleda (en vätska). Åtskilliga kemister bruka mycket att, till undvikande af långsam silning, afsifonera det klara. Berzelius enl. Kindblad (1867). (Vätskan) afsifoneras .. till ett kar N:o 2 och lemnas der i hvila. C. O. Lundholm i Tekn. tidskr. 1881, s. 173.

 

Spalt A 462 band 1, 1898

Webbansvarig