Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRISSLA a3v~ris2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
(föga br.) med gröfre såll l. s. k. rissel afskilja; afsålla. Den mull .. (arbetarna vid kritbrottet) afrislat, då de tagit kritan. Kalm 2: 63 (1756). Wikförss (1804, under absieben). — jfr RISSLA, v.

 

Spalt A 425 band 1, 1898

Webbansvarig