Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRIGGA a3v~rig2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afrigge; jfr äfv. eng. unrig]
på (ett fartyg) nedtaga segel, tackling o. d. Nissen i NF (1875). Att uppsätta den stående tacklingen kallas att ”upptackla” l. ”pårigga” fartyget, att nedtaga densamma ”aftackla” l. ”afrigga”. Dens. Därs. 15: 1290 (1891). Sjöl. 1891, § 84. — jfr RIGGA AF.

 

Spalt A 422 band 1, 1898

Webbansvarig