Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRAPPORTERA a3v~rap1orte2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
(föga br.) vederbörligen rapportera. Anföraren för patrullen afrapporterade, att en folkskockning bildat sig. Kindblad (1867). — rapportera (ngt) ss. färdigt. Arbetet afrapporteras sedan det blifvit utfördt. Kindblad (1867).

 

Spalt A 418 band 1, 1898

Webbansvarig