Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRAD a3v~ra2d, äfv. a3vrad2 l. a3v~rad2, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[möjl. samma ord som föreg.; jfr sydsv. dial. avra(d), avred, d. ævre(d), ævret, d. dial. avre(d), se Rietz, Kock Bidr. t. sv. etym. 41, Molbech, Feilberg Ordb.; jfr äfv. fsv. afræþe ÖGL, se Schlyter Ordb. 13; om sammanhang med isl. afrétt(r), gemensamt bete, eger rum, beror möjl. det isl. uttr. på folketymologisk ombildning af det östnordiska ordet; jfr ock eng. average, averish, provinciellt uttr., bete å åker o. äng efter skörden]
(knappast förek. i riksspr. utom möjl. i ssgr) bete på åker o. äng efter skörden.
Ssgr (anträffade endast i södra Sv.): AFRADS-BETE30~ (a3vrads~) l. 31~(a3vra1ds~)20. Tidskr. f. landtm. 1880, s. 183.
-SMÖR~2. [jfr sydsv. dial. avradssmör Rietz, d. ævredsmör] Tidskr. f. landtm. 1886, s. 49.

 

Spalt A 416 band 1, 1898

Webbansvarig