Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLÖSLIG a3v~lø2slig, adj.
Etymologi
[jfr t. ablöslich]
som kan aflösas. — särsk.
1) (mindre br.) motsv. AFLÖSA 1 b. Den lätt aflösliga slemhinna, som bekläder flera .. (svamparters) hattar. Fries Utfl. 3: 332 (1864).
2) [jfr t. ablösliche geldrenten] (mindre br.) motsv. AFLÖSA 6 b: som kan utbytas mot l. ersättas med penningar; som kan utlösas l. betalas. Jungberg (1873). — om onus: En mängd reala onera, som förr utgått af jorden till någon ”herre”, (blefvo) borttagna eller förklarade aflösliga. Westrin i NF 2: 855 (1877).

 

Spalt A 377 band 1, 1898

Webbansvarig