Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLÄGGARE a3v~läg2are (a`fläggare Weste), (om person:) m.||ig., (om sak:) r. l. m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
I. person l. föremål, som aflägger. — särsk.
1) motsv. AFLÄGGA 14, boktr. person, som aflägger stil. Uppf. b. 1: 565 (1873).
2) motsv. AFLÄGGA 15: maskindel, som aflägger. En cylinderfärgmaskin med sjelfverkande afläggare. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1872, s. 273. — jfr ARK-, SJÄLF-AFLÄGGARE.
II. [efterbildning af t. ableger ss. konstterm inom trädgårds- o. biskötsel; jfr äfv. holl. aflegger, d. aflægger]
1) motsv. AFLÄGGA 16. — jfr AFLÄGG 2, AFLÄGGNING 7.
a) trädg.
α) gren, kvist l. stjälk, som böjes l. böjts ned i jorden för att slå rot. Igenom afläggare eller qvistar .. kan Almen beqvämligen förökas. Fischerström 1: 58 (1779). Man bör icke taga afläggare af gamla buskar. Lundström Trädg. 201 (1831, 1852). Då afläggaren bildat rötter, lösskäres den från moderexemplaret. Lindgren Trädg. f. folksk. 69 (1861, 1873). — jfr NEJLIK-, ROT-AFLÄGGARE.
β) (mindre br.) växt, som (eg.: gm afläggning) uppkommit (af en annan). Böttiger i SAH 50: 364 (1874). — med öfvergång till b. Vilda afläggare af det gamla frihetsträdet. Bremer G. verld. 5: 134 (1862).
b) bildl.: telning, afkomling; jfr a β. Fornspråkets afläggare (dvs. dotterspråk). Holmberg Nordb. 387 (1854). Den romantiska skolan i Sverige är .. en afläggare af den tyska romantiken. Ljunggren SVH 4: 1 (1890). Det .. umbriska alfabetet .. (är) en direkt afläggare af det etruskiska. Danielsson i NF 16: 1328 (1892). Tron på ”gudarnas afund” .. har sina afläggare ännu hos nutidens människor. E. H. Tegnér i Ord o. bild 1894, s. 159.
2) [sannol. utveckladt ur 1 a] zool. (Vissa polyper) fortplantas genom afläggare, eller grenar. Sundevall Zool. 176 (1858, 1864). — jfr AFLÄGGNING 8.
3) motsv. AFLÄGGA 17, i biskötsel: bisamhälle, grundadt gm afläggning. Afläggaren (blir) tidigare .. färdig än en naturlig svärm. Fischerström 1: 631 (1779). (Man) anser .. afläggare med visar och viseceller vara bättre än de som göras med yngelskott. Dahm Biet 110 (1878). Taga afläggare. P. v. Möller Jordbr. 115 (1881). — afläggskupa. Fischerström 1: 630 (1779). (Man) insätter .. några tomma skott i afläggaren. Dahm Biet 108 (1878). — jfr CELL-, MAGASINS-AFLÄGGARE samt AFLÄGGNING 9.

 

Spalt A 354 band 1, 1898

Webbansvarig