Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLOFVA, v.1 -ade.
Etymologi
[fsv. aflova; jfr ä. d. aflove, mnt. afloven, t. abloben]
(†) lofva l. utfästa sig att afstå från l. att låta bli; lofva (att man icke skall göra ngt). Om någon mig förtänker, / Aflowar iag iag skänker / Ey någon Gåta mehr. Lucidor Hel. C 1 b (1671). — jfr LOFVA, v.1, FÖRLOFVA.

 

Spalt A 329 band 1, 1898

Webbansvarig