Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFLISA, v. -ade.
jfr LISA, v.
1) (†) skaffa (ngn) lisa l. lättnad gm att befria (honom) från (ngt svårt l. tryckande). På det .. wij .. dee store beswär oss .. tryckia, blifwa aflijsade. HSH 38: 354 (1636).
2) (†) eg.: bereda (ngn) lisa l. lättnad; aflösa (ngn) i tjänsten. Skall och visse gångande poster förordnas i Nyköpingh, i Norköping, i Linköpingh, i Jöneköping, och den ena den andra afflijsa. RP 5: 192 (1635).

 

Spalt A 327 band 1, 1898

Webbansvarig