Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFKUNDIGA, v. -ade.
Etymologi
[af mnt. afkundigen; jfr ä. d. afkyndige, t. abkündigen]
(enst., †) = AFKUNNA I 1 e. Förr än Krijget wardt affkundigat. Skäl att fortsätta kriget med Danmark H 1 b (1659).

 

Spalt A 296 band 1, 1898

Webbansvarig