Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFFÖRHANDLING, f.
Etymologi
[jfr ä. d. afforhandle]
(†) underhandling. Effter lång afförhandling vthi Cröningz tijdhen, är H: K: M: til .. wårt käre Fäderneslandz Regering annammet, Crönt och antagen bleffuen. Affhandlings besl. 24 Juli 1599, s. A 3 b.

 

Spalt A 201 band 1, 1898

Webbansvarig