Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFFETALIA, v. -ade.
(†) förse med lifsmedel, proviantera. G. I:s reg. 13: 149 (1540).

 

Spalt A 174 band 1, 1898

Webbansvarig